Support
saipantiming
061-4595663,081-6329916 , 061-4595636
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
lalita | 27-11-2012 | Hits  28081
เลือกใช้สายพานลำเลียง สายพานลำเลียงที่เหมาะสมจะต้องมีขนาดความกว้างพอที่จะลำเลียงวัสดุ ไปส่งได้โดยไม่ต้องแออัดมากนัก ที่สำคัญตัววัสดุจะต้องไม่อยู่ชิดขอบ สายพานจนเกินไป และมีขนาดที่เหมาะสมกับโรงงาน การเลือกขนาดของสายพานมีปัจจัยหลัก ๆ อยู่ 4 ประการ ดังนี้ 1. ขนาดของวัสดุ 2. ชนิดและคุณสมบัติของวัตถุ 3. อัตราการขนถ่ายและการลำเลียง 4. ความเร็วของสายพานที่ใช้งาน
lalita | 16-11-2012 | Hits  26217
ไฟไหม้สายพาน ไฟจัดเป็นสิ่งที่อัตรายอีกชนิดหนึ่ง หากเราไม่ระมัดระวังในการใช้งาน เพราะเพียงสะเก็ดไฟเล็ก ๆ หากกระเด็นไปโดนเชื้อเพลิงอย่างดีก็สามารถทำให้บริเวณใกล้เคียงวอดวายได้ในทันที วันนี้เราขอนำเสนอปัจจัยหลัก ๆ ที่ก่อให้เกิดไฟไหม้ซึ่งมี 3 ปัจจัย ดังนี้ - เชื้อเพลิง คือ สิ่งต่าง ๆ ที่สามารถไหม้ไฟ ได้ เช่น ถ่านหิน กระดาษ น้ำมัน ฯลฯ - ความร้อน จะเป็นตัวเพิ่มอุณหภูมิให้ถึงจุดที่ติดๆไฟ เมื่อเชื้อเพลิงได้รับความร้อนที่เพียงพอ ก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและลุกเป็นไฟอย่างรวดเร็ว - อากาศ ในอากาศมีก๊าซออกซิเ...
lalita | 05-11-2012 | Hits  26164
ชิ้นส่วนของสายพานลำเลียงมีทั้งหมด 4 ชิ้น คือ ยางผิวบน มีหน้าที่รองรับและขนถ่ายวัสดุ แถมยังช่วยป้องกันความเสียหายของชั้นผ้าใบรับแรง และยังสามารถป้องกันน้ำมัน ป้องกันคามรัอน ป้องกันการเจาะทะลุหรือแรงกระแทกได้ ชั้นผ้าใบรับแรง มีหน้าที่เป็นแกนรับแรง ดึงจากสายพาน และช่วยกระจายแรงดึงของสายพาน เมื่อมีการลำเลียงวัสดุอีกด้วย ชั้นยางประสานผ้าใบ มีหน้าที่ประสานชั้นผ้าใบแต่ละชั้นให้เข้าด้วยกัน ยาง ผิวล่าง มีหน้าที่ป้องกันชั้นผ้าใบรับแรงไม่ให้เสียหายจากการเสียดสีกับลูกกลิ้งและพูลเล่ย์
lalita | 23-10-2012 | Hits  30035
สายพานลำเลียง คือ อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุต่าง ๆ จากแหล่งวัตถุดิบ ไปยังโรงงานที่ผลิตสินค้าแต่ละชนิด -ลักษณะการเคลื่อนที่ อุปกรณ์นี้จะเคลื่อนที่ต่อเนื่องตลอดเวลา โดยที่ด้านปลายทั้งสองข้าของสายพานจะต่อชนเข้าด้วยกัน และสามารถขนถ่ายวัสดุได้ทั้งแนวลาดเอียงและแนวราบ โดยทั่วไปส่วนประกอบหลัก ๆ ของมันจะมีประมาณ 5 ส่วน คือ สายพาน ลูกกลิ้ง ล้อสายพาน ชุดขับและโครงสร้าง นอกจากองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ส่วนแล้ว ยังมีอุปกรณ์เสริมที่เป็นตัวช่วยอีกด้วย
1